• Leithaprodersdorf
  • Khu vực:

Chuyển nhượng Leithaprodersdorf 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
01.07.2023
Adogbeji Isaac
Chuyển nhượng
01.07.2023
Haberl Fabian
Chuyển nhượng
Eggendorf
01.07.2023
Ehrnhofer Christian
Cầu thủ Tự do
Wiener Neustadt
30.06.2023
Graser Lukas
Cầu thủ Tự do
30.06.2023
Mozelt Patrick
Kết thúc Sự nghiệp
01.07.2022
Dellantonio Luca
Cầu thủ Tự do
Austria Vienna U18
01.07.2022
Kustor Noel
Cầu thủ Tự do
SV Oberwart
01.07.2022
Peto Benjamin
Chuyển nhượng
SC Sopron
30.06.2022
Haberl Fabian
Chuyển nhượng
Eggendorf
07.02.2022
Haberl Fabian
Cầu thủ Tự do
SK Rapid
01.01.2022
Wolfer Marcel
Cầu thủ Tự do
ASV Siegendorf
01.07.2021
Schreiber Matijas
Chuyển nhượng
ASV Siegendorf
01.07.2021
Karalic Semir
Chuyển nhượng
Eggendorf
01.07.2021
Svab Daniel
Chuyển nhượng
Tiszakecske
01.01.2021
Schreiber Matijas
Chuyển nhượng
Ritzing
01.07.2023
Adogbeji Isaac
Chuyển nhượng
01.07.2023
Haberl Fabian
Chuyển nhượng
Eggendorf
01.07.2023
Ehrnhofer Christian
Cầu thủ Tự do
Wiener Neustadt
01.07.2022
Dellantonio Luca
Cầu thủ Tự do
Austria Vienna U18
01.07.2022
Kustor Noel
Cầu thủ Tự do
SV Oberwart
01.07.2022
Peto Benjamin
Chuyển nhượng
SC Sopron
07.02.2022
Haberl Fabian
Cầu thủ Tự do
SK Rapid
01.01.2022
Wolfer Marcel
Cầu thủ Tự do
ASV Siegendorf
01.07.2021
Svab Daniel
Chuyển nhượng
Tiszakecske
01.01.2021
Schreiber Matijas
Chuyển nhượng
Ritzing
30.06.2023
Graser Lukas
Cầu thủ Tự do
30.06.2023
Mozelt Patrick
Kết thúc Sự nghiệp
30.06.2022
Haberl Fabian
Chuyển nhượng
Eggendorf
01.07.2021
Schreiber Matijas
Chuyển nhượng
ASV Siegendorf