• Liefering
  • Khu vực:

Chuyển nhượng Liefering 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
31.01.2024
Sadeqi Mohammed
Cho mượn
Horn
05.01.2024
Hofer Raphael
Cho mượn
Salzburg
23.11.2023
Omoregie Justin
Chuyển nhượng
Salzburg
31.08.2023
Daghim Adam
Cho mượn
Aarhus
10.08.2023
Neto Fernandes
Cho mượn
Salzburg
28.07.2023
Turco Nicolo
Cho mượn
Salzburg
16.07.2023
Gertig Konstantin
Cầu thủ Tự do
Bischofshofen
10.07.2023
Berki Marcell Tibor
Chuyển nhượng
Fehervar FC
01.07.2023
Murillo Alexander
Chuyển nhượng
Salzburg U18
01.07.2023
Sulzbacher Valentin
Chuyển nhượng
Salzburg
01.07.2023
Neumann Moritz Jonas
Chuyển nhượng
Salzburg
30.06.2023
Bijelic Dario
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Salzburg
30.06.2023
Douglas Mendes
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Bragantino
30.06.2023
Hofer Raphael
Tự đào tạo
Salzburg
30.06.2023
Klicnik Daniel
Cầu thủ Tự do
Gleisdorf
05.01.2024
Hofer Raphael
Cho mượn
Salzburg
23.11.2023
Omoregie Justin
Chuyển nhượng
Salzburg
31.08.2023
Daghim Adam
Cho mượn
Aarhus
10.08.2023
Neto Fernandes
Cho mượn
Salzburg
28.07.2023
Turco Nicolo
Cho mượn
Salzburg
01.07.2023
Murillo Alexander
Chuyển nhượng
Salzburg U18
01.07.2023
Sulzbacher Valentin
Chuyển nhượng
Salzburg
01.07.2023
Neumann Moritz Jonas
Chuyển nhượng
Salzburg
31.01.2024
Sadeqi Mohammed
Cho mượn
Horn
16.07.2023
Gertig Konstantin
Cầu thủ Tự do
Bischofshofen
10.07.2023
Berki Marcell Tibor
Chuyển nhượng
Fehervar FC
30.06.2023
Bijelic Dario
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Salzburg
30.06.2023
Douglas Mendes
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Bragantino
30.06.2023
Hofer Raphael
Tự đào tạo
Salzburg