• Liverpool
  • Khu vực:

Chuyển nhượng Liverpool 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
31.05.2024
Trueman Reece
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Colwyn Bay
31.05.2024
Chambers Luke
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Wigan
31.05.2024
Stephenson Luca
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Barrow
31.05.2024
Hewitson Luke
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Stalybridge
31.05.2024
Davis Harvey
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Crewe
31.05.2024
Koumetio Billy
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Blackburn
31.05.2024
Balagizi James
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Kilmarnock
31.05.2024
Ramsay Calvin
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Bolton
31.05.2024
Morton Tyler
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Hull
31.05.2024
Norris James
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Tranmere
31.05.2024
Carvalho Fabio
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Hull
31.05.2024
Beck Owen
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Dundee FC
31.05.2024
Phillips Nathaniel
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Cardiff
31.05.2024
Lewis Adam
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Newport
31.03.2024
Pennington Cody
Chuyển nhượng
Stoke
31.05.2024
Trueman Reece
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Colwyn Bay
31.05.2024
Chambers Luke
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Wigan
31.05.2024
Stephenson Luca
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Barrow
31.05.2024
Hewitson Luke
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Stalybridge
31.05.2024
Davis Harvey
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Crewe
31.05.2024
Koumetio Billy
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Blackburn
31.05.2024
Balagizi James
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Kilmarnock
31.05.2024
Ramsay Calvin
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Bolton
31.05.2024
Morton Tyler
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Hull
31.05.2024
Norris James
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Tranmere
31.05.2024
Carvalho Fabio
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Hull
31.05.2024
Beck Owen
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Dundee FC
31.05.2024
Phillips Nathaniel
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Cardiff
31.05.2024
Lewis Adam
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Newport