Câu lạc bộ
  • Liverpool
  • Khu vực:

Chuyển nhượng Liverpool 2023

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
01.09.2023
Stephenson Luca
Cho mượn
Barrow
01.09.2023
Morton Tyler
Cho mượn
Hull
01.09.2023
Norris James
Cho mượn
Tranmere
01.09.2023
Gravenberch Ryan
Chuyển nhượng
Bayern Munich
31.08.2023
Phillips Nathaniel
Cho mượn
Celtic
29.08.2023
Koumetio Billy
Cho mượn
Dunkerque
23.08.2023
Nallo Amara
Chuyển nhượng
West Ham
23.08.2023
Nyoni Trey
Chuyển nhượng
Leicester
18.08.2023
Endo Wataru
Chuyển nhượng
Stuttgart
08.08.2023
Ojrzynski Jakub
Cho mượn
Den Bosch
03.08.2023
Olufunwa Oludare
Cầu thủ Tự do
St Johnstone
02.08.2023
Woltman Max
Chuyển nhượng
Oxford Utd
01.08.2023
Winterbottom Ben
Cho mượn
Welling
31.07.2023
Fabinho
Chuyển nhượng
Al Ittihad
28.07.2023
Lewis Adam
Cho mượn
Newport
01.09.2023
Gravenberch Ryan
Chuyển nhượng
Bayern Munich
23.08.2023
Nallo Amara
Chuyển nhượng
West Ham
23.08.2023
Nyoni Trey
Chuyển nhượng
Leicester
18.08.2023
Endo Wataru
Chuyển nhượng
Stuttgart
01.09.2023
Stephenson Luca
Cho mượn
Barrow
01.09.2023
Morton Tyler
Cho mượn
Hull
01.09.2023
Norris James
Cho mượn
Tranmere
31.08.2023
Phillips Nathaniel
Cho mượn
Celtic
29.08.2023
Koumetio Billy
Cho mượn
Dunkerque
08.08.2023
Ojrzynski Jakub
Cho mượn
Den Bosch
03.08.2023
Olufunwa Oludare
Cầu thủ Tự do
St Johnstone
02.08.2023
Woltman Max
Chuyển nhượng
Oxford Utd
01.08.2023
Winterbottom Ben
Cho mượn
Welling
31.07.2023
Fabinho
Chuyển nhượng
Al Ittihad