• LSK Kvinner Nữ
  • Khu vực:

Chuyển nhượng LSK Kvinner Nữ 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
09.03.2024
Godo Emma
Cầu thủ Tự do
Valerenga Nữ
08.03.2024
Andersen Signe
Chuyển nhượng
Aarhus Nữ
07.03.2024
Dirdal Irene
Chuyển nhượng
Linkoping Nữ
06.03.2024
Furuly Maria
Chuyển nhượng
Naestved Nữ
05.02.2024
Holum Rebecka
Chuyển nhượng
Rosenborg Nữ
31.01.2024
Halldorsdottir Asdis Karen
Cầu thủ Tự do
Valur Nữ
31.01.2024
Peuhkurinen Emma
Cầu thủ Tự do
Orebro Nữ
31.12.2023
Dahlstrom Madelen
Cầu thủ Tự do
31.12.2023
Thorud Elise
Cầu thủ Tự do
31.12.2023
Gashi Laura
Chuyển nhượng
Aalesund Nữ
31.12.2023
Varhus Ina
Chuyển nhượng
Djurgarden Nữ
31.12.2023
Rybrink Klara
Cầu thủ Tự do
31.12.2023
Kittilsen Silje
Cầu thủ Tự do
31.12.2023
Bachor Isabell
Cầu thủ Tự do
31.12.2023
Jakobsson Nina
Chuyển nhượng
AIK Nữ
31.01.2024
Halldorsdottir Asdis Karen
Cầu thủ Tự do
Valur Nữ
31.01.2024
Peuhkurinen Emma
Cầu thủ Tự do
Orebro Nữ
09.03.2024
Godo Emma
Cầu thủ Tự do
Valerenga Nữ
08.03.2024
Andersen Signe
Chuyển nhượng
Aarhus Nữ
07.03.2024
Dirdal Irene
Chuyển nhượng
Linkoping Nữ
06.03.2024
Furuly Maria
Chuyển nhượng
Naestved Nữ
05.02.2024
Holum Rebecka
Chuyển nhượng
Rosenborg Nữ
31.12.2023
Dahlstrom Madelen
Cầu thủ Tự do
31.12.2023
Thorud Elise
Cầu thủ Tự do
31.12.2023
Gashi Laura
Chuyển nhượng
Aalesund Nữ
31.12.2023
Varhus Ina
Chuyển nhượng
Djurgarden Nữ
31.12.2023
Rybrink Klara
Cầu thủ Tự do
31.12.2023
Kittilsen Silje
Cầu thủ Tự do
31.12.2023
Bachor Isabell
Cầu thủ Tự do