Chuyển nhượng Lyn Nữ 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
01.06.2024
Inauen Naina
Chuyển nhượng
Tromso Nữ
18.04.2024
Valan Lea Marie
Tự đào tạo
21.03.2024
Thorhallsson Henny
Chuyển nhượng
Kolbotn Nữ
01.02.2024
Asboll Vilde
Chuyển nhượng
Tromso Nữ
31.01.2024
Langkas Una
Cầu thủ Tự do
Ovrevoll Hosle Nữ
30.01.2024
Olsen Iselin
Cầu thủ Tự do
Valerenga Nữ
03.01.2024
Jorde Julie
Cầu thủ Tự do
Bayer Leverkusen Nữ
01.01.2024
Fedoy Mia
Chuyển nhượng
Klepp Nữ
01.01.2024
Tunes Sofie
Chuyển nhượng
Tromso Nữ
31.12.2023
Krok Karoline
Chuyển nhượng
Kolbotn Nữ
31.12.2023
Ludvigsen Sofie Emilie
Cầu thủ Tự do
31.12.2023
Lervik Anna
Cầu thủ Tự do
31.12.2023
Rod Sandra
Cầu thủ Tự do
31.12.2023
Lein Emilie
Cầu thủ Tự do
31.12.2023
Aahjem Anna
Chuyển nhượng
Brann Nữ
01.06.2024
Inauen Naina
Chuyển nhượng
Tromso Nữ
18.04.2024
Valan Lea Marie
Tự đào tạo
21.03.2024
Thorhallsson Henny
Chuyển nhượng
Kolbotn Nữ
01.02.2024
Asboll Vilde
Chuyển nhượng
Tromso Nữ
31.01.2024
Langkas Una
Cầu thủ Tự do
Ovrevoll Hosle Nữ
01.01.2024
Fedoy Mia
Chuyển nhượng
Klepp Nữ
01.01.2024
Tunes Sofie
Chuyển nhượng
Tromso Nữ
30.01.2024
Olsen Iselin
Cầu thủ Tự do
Valerenga Nữ
03.01.2024
Jorde Julie
Cầu thủ Tự do
Bayer Leverkusen Nữ
31.12.2023
Krok Karoline
Chuyển nhượng
Kolbotn Nữ
31.12.2023
Ludvigsen Sofie Emilie
Cầu thủ Tự do
31.12.2023
Lervik Anna
Cầu thủ Tự do
31.12.2023
Rod Sandra
Cầu thủ Tự do
31.12.2023
Lein Emilie
Cầu thủ Tự do