• Macarthur FC
  • Khu vực:

Chuyển nhượng Macarthur FC 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
09.02.2024
Piol Ariath
Chuyển nhượng
Bulls Academy
06.02.2024
Smith Tommy
Chuyển nhượng
MK Dons
30.01.2024
Scott Walter
Chuyển nhượng
Wollongong Wolves
16.01.2024
Oliveira Bernardo
Chuyển nhượng
Adelaide United
04.01.2024
Aspropotamitis Jonathan
Chuyển nhượng
Pohang
12.12.2023
Caspers Edward
Cầu thủ Tự do
APIA Leichhardt
07.12.2023
Adamson Kealey
Chuyển nhượng
Sydney FC
20.09.2023
Moss Glen
Chuyển nhượng
Newcastle Jets
12.09.2023
Nicolaou Yianni
Chuyển nhượng
APIA Leichhardt
30.08.2023
Youlley Rhys
Chuyển nhượng
Westerlo
10.08.2023
Nizic Danijel
Chuyển nhượng
Sydney Utd
30.07.2023
Arabuli Bachana
Cầu thủ Tự do
Neftchi Fargona
20.07.2023
Romero Jason
Cầu thủ Tự do
APIA Leichhardt
18.07.2023
Bertolissio Joel
Chuyển nhượng
Bulls Academy
14.07.2023
Germain Valere
Cầu thủ Tự do
Montpellier
09.02.2024
Piol Ariath
Chuyển nhượng
Bulls Academy
06.02.2024
Smith Tommy
Chuyển nhượng
MK Dons
30.01.2024
Scott Walter
Chuyển nhượng
Wollongong Wolves
16.01.2024
Oliveira Bernardo
Chuyển nhượng
Adelaide United
07.12.2023
Adamson Kealey
Chuyển nhượng
Sydney FC
20.09.2023
Moss Glen
Chuyển nhượng
Newcastle Jets
12.09.2023
Nicolaou Yianni
Chuyển nhượng
APIA Leichhardt
10.08.2023
Nizic Danijel
Chuyển nhượng
Sydney Utd
18.07.2023
Bertolissio Joel
Chuyển nhượng
Bulls Academy
14.07.2023
Germain Valere
Cầu thủ Tự do
Montpellier
04.01.2024
Aspropotamitis Jonathan
Chuyển nhượng
Pohang
12.12.2023
Caspers Edward
Cầu thủ Tự do
APIA Leichhardt
30.08.2023
Youlley Rhys
Chuyển nhượng
Westerlo
30.07.2023
Arabuli Bachana
Cầu thủ Tự do
Neftchi Fargona