Câu lạc bộ
  • Manchester City
  • Khu vực:

Chuyển nhượng Manchester City 2023

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
23.09.2023
Mukasa Divine
Cầu thủ Tự do
West Ham
06.09.2023
Baptiste Jamal
Cho mượn
Lommel SK
01.09.2023
Nunes Matheus
Chuyển nhượng
Wolves
01.09.2023
Baptiste Jamal
Cầu thủ Tự do
West Ham
01.09.2023
McAtee James
Cho mượn
Sheffield Utd
01.09.2023
Harwood-Bellis Taylor
Cho mượn
Southampton
01.09.2023
Doyle Thomas
Cho mượn
Wolves
01.09.2023
Cancelo Joao
Cho mượn
Barcelona
31.08.2023
Ogwuru Dan
Chuyển nhượng
Norwich
31.08.2023
Palmer Cole
Chuyển nhượng
Chelsea
30.08.2023
van Sas Mikki
Cầu thủ Tự do
Feyenoord
29.08.2023
Katongo Jadel
Cho mượn
Peterborough
27.08.2023
Fletcher Jack
Chuyển nhượng
Manchester Utd
26.08.2023
Mbete Luke
Cho mượn
Den Bosch
25.08.2023
Parker Harrison
Chuyển nhượng
Manchester Utd
23.09.2023
Mukasa Divine
Cầu thủ Tự do
West Ham
01.09.2023
Nunes Matheus
Chuyển nhượng
Wolves
01.09.2023
Baptiste Jamal
Cầu thủ Tự do
West Ham
25.08.2023
Parker Harrison
Chuyển nhượng
Manchester Utd
06.09.2023
Baptiste Jamal
Cho mượn
Lommel SK
01.09.2023
McAtee James
Cho mượn
Sheffield Utd
01.09.2023
Harwood-Bellis Taylor
Cho mượn
Southampton
01.09.2023
Doyle Thomas
Cho mượn
Wolves
01.09.2023
Cancelo Joao
Cho mượn
Barcelona
31.08.2023
Ogwuru Dan
Chuyển nhượng
Norwich
31.08.2023
Palmer Cole
Chuyển nhượng
Chelsea
30.08.2023
van Sas Mikki
Cầu thủ Tự do
Feyenoord
29.08.2023
Katongo Jadel
Cho mượn
Peterborough
27.08.2023
Fletcher Jack
Chuyển nhượng
Manchester Utd