• Manchester City
  • Khu vực:

Chuyển nhượng Manchester City 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
18.07.2024
Savio
Chuyển nhượng
Troyes
12.07.2024
Delap Liam
Chuyển nhượng
Ipswich
11.07.2024
Gomez Sergio
Chuyển nhượng
Real Sociedad
02.07.2024
Ahmed Fatah Amar
Chuyển nhượng
Troyes
01.07.2024
Whisker Timeo
Chuyển nhượng
Cardiff
01.07.2024
Fiorini Lewis
Chuyển nhượng
Stockport County
30.06.2024
Perrone Maximo
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Las Palmas
30.06.2024
Couto Yan
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Girona
30.06.2024
Mbete Luke
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Den Bosch
30.06.2024
Baptiste Jamal
Cầu thủ Tự do
30.06.2024
Stevanovic Filip
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Waalwijk
30.06.2024
Harwood-Bellis Taylor
Chuyển nhượng
Southampton
30.06.2024
Doyle Thomas
Chuyển nhượng
Wolves
30.06.2024
Phillips Kalvin
Trở về từ hợp đồng cho mượn
West Ham
30.06.2024
Cancelo Joao
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Barcelona
18.07.2024
Savio
Chuyển nhượng
Troyes
02.07.2024
Ahmed Fatah Amar
Chuyển nhượng
Troyes
01.07.2024
Whisker Timeo
Chuyển nhượng
Cardiff
30.06.2024
Perrone Maximo
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Las Palmas
30.06.2024
Couto Yan
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Girona
30.06.2024
Mbete Luke
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Den Bosch
30.06.2024
Stevanovic Filip
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Waalwijk
30.06.2024
Phillips Kalvin
Trở về từ hợp đồng cho mượn
West Ham
30.06.2024
Cancelo Joao
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Barcelona
12.07.2024
Delap Liam
Chuyển nhượng
Ipswich
11.07.2024
Gomez Sergio
Chuyển nhượng
Real Sociedad
01.07.2024
Fiorini Lewis
Chuyển nhượng
Stockport County
30.06.2024
Baptiste Jamal
Cầu thủ Tự do
30.06.2024
Harwood-Bellis Taylor
Chuyển nhượng
Southampton