Chuyển nhượng Merw 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
29.02.2024
Nurnazarow Musa
Cầu thủ Tự do
Ravshan
14.08.2023
Nurnazarow Musa
Cầu thủ Tự do
Sagadam
01.08.2023
Ovezmuradov Murat
Cầu thủ Tự do
05.07.2023
Murat Yakshiyev
Chuyển nhượng
Neftchi Kochkor-Ata
01.07.2023
Dovletgeldiyev Yagshysahet
Cầu thủ Tự do
Kopetdag Asgabat
01.07.2023
Annamukhamedov Kemal
Chuyển nhượng
FC Asgabat
01.07.2023
Bashimov Shazada
Cầu thủ Tự do
Kopetdag Asgabat
01.01.2023
Mahmudow Ambyar
Chuyển nhượng
Kopetdag Asgabat
01.01.2023
Abdurahmanov Alibek
Chuyển nhượng
Ahal
01.01.2022
Abdurahmanov Alibek
Chuyển nhượng
Sabail
01.07.2020
Seyitgulyyew Sawely
Chuyển nhượng
01.07.2020
Gocnazarow Toyly
Chuyển nhượng
30.06.2020
Abdurahmanov Alibek
Chuyển nhượng
Nebitci
01.03.2020
Astanov Nurgeldy
Chuyển nhượng
Altyn Asyr
01.01.2020
Annamammedow Serdar
Chuyển nhượng
14.08.2023
Nurnazarow Musa
Cầu thủ Tự do
Sagadam
01.08.2023
Ovezmuradov Murat
Cầu thủ Tự do
05.07.2023
Murat Yakshiyev
Chuyển nhượng
Neftchi Kochkor-Ata
01.07.2023
Dovletgeldiyev Yagshysahet
Cầu thủ Tự do
Kopetdag Asgabat
01.07.2023
Annamukhamedov Kemal
Chuyển nhượng
FC Asgabat
01.07.2023
Bashimov Shazada
Cầu thủ Tự do
Kopetdag Asgabat
01.01.2023
Mahmudow Ambyar
Chuyển nhượng
Kopetdag Asgabat
01.01.2022
Abdurahmanov Alibek
Chuyển nhượng
Sabail
01.07.2020
Seyitgulyyew Sawely
Chuyển nhượng
01.07.2020
Gocnazarow Toyly
Chuyển nhượng
01.03.2020
Astanov Nurgeldy
Chuyển nhượng
Altyn Asyr
01.01.2020
Annamammedow Serdar
Chuyển nhượng
29.02.2024
Nurnazarow Musa
Cầu thủ Tự do
Ravshan
01.01.2023
Abdurahmanov Alibek
Chuyển nhượng
Ahal