Chuyển nhượng Nam Định 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
04.04.2024
Đỗ Thanh Thịnh
Chuyển nhượng
Bình Định
21.03.2024
Le Ngọc
Chuyển nhượng
11.03.2024
Nguyễn Tuấn Anh
Cho mượn
HAGL
07.03.2024
Douglas Coutinho
Cầu thủ Tự do
Khánh Hòa
25.02.2024
Nguyen Ngọc Thắng
Cho mượn
Bac Ninh
07.02.2024
Dominic Vinicius
Cầu thủ Tự do
Shanghai Jiading Huilong
07.02.2024
Lucao
Chuyển nhượng
Din. Bucuresti
05.10.2023
Trần Mạnh Hùng
Cầu thủ Tự do
Khánh Hòa
05.10.2023
Đinh Văn Trường
Cầu thủ Tự do
Khánh Hòa
05.10.2023
Nguyễn Đình Mạnh
Cầu thủ Tự do
Khánh Hòa
03.10.2023
Hoàng Xuân Tân
Cho mượn
PVF-CAND
01.10.2023
Lý Công Hoàng Anh
Cầu thủ Tự do
Bình Định
30.09.2023
Trần Văn Công
Cầu thủ Tự do
Hà Tĩnh
20.09.2023
Trần Văn Đạt
Cầu thủ Tự do
Hà Nội FC
20.09.2023
Nguyễn Văn Vĩ
Cầu thủ Tự do
Hà Nội FC
04.04.2024
Đỗ Thanh Thịnh
Chuyển nhượng
Bình Định
21.03.2024
Le Ngọc
Chuyển nhượng
11.03.2024
Nguyễn Tuấn Anh
Cho mượn
HAGL
07.02.2024
Lucao
Chuyển nhượng
Din. Bucuresti
01.10.2023
Lý Công Hoàng Anh
Cầu thủ Tự do
Bình Định
30.09.2023
Trần Văn Công
Cầu thủ Tự do
Hà Tĩnh
20.09.2023
Trần Văn Đạt
Cầu thủ Tự do
Hà Nội FC
20.09.2023
Nguyễn Văn Vĩ
Cầu thủ Tự do
Hà Nội FC
07.03.2024
Douglas Coutinho
Cầu thủ Tự do
Khánh Hòa
25.02.2024
Nguyen Ngọc Thắng
Cho mượn
Bac Ninh
07.02.2024
Dominic Vinicius
Cầu thủ Tự do
Shanghai Jiading Huilong
05.10.2023
Trần Mạnh Hùng
Cầu thủ Tự do
Khánh Hòa
05.10.2023
Đinh Văn Trường
Cầu thủ Tự do
Khánh Hòa
05.10.2023
Nguyễn Đình Mạnh
Cầu thủ Tự do
Khánh Hòa