Chuyển nhượng Oberhausen 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
01.07.2024
Uehmann Tobias
Cầu thủ Tự do
Frintrop
01.07.2024
Demirarslan Elias
Cầu thủ Tự do
Lippstadt
30.06.2024
Stappmann Tim
Cầu thủ Tự do
30.06.2024
Montag Moritz
Cầu thủ Tự do
Duisburg
30.06.2024
Kleinsorge Marius
Cầu thủ Tự do
24.08.2023
Lenuweit Phil
Cầu thủ Tự do
SG Wattenscheid
31.07.2023
Simakis Theofilaktos
Cầu thủ Tự do
Lippstadt
31.07.2023
Stappmann Tim
Cầu thủ Tự do
Magdeburg
26.07.2023
Niemeyer Michel
Cầu thủ Tự do
RW Essen
25.07.2023
Redam Nick
Cầu thủ Tự do
Homberg
14.07.2023
Ozat Eren
Cầu thủ Tự do
Schermbeck 2020
11.07.2023
Stoppelkamp Moritz
Cầu thủ Tự do
Duisburg
01.07.2023
Durmus Zinedine
Cầu thủ Tự do
01.07.2023
Jurisic Fabian
Cầu thủ Tự do
B. Monchengladbach
01.07.2023
Giourouk Emre
Chuyển nhượng
FSV Duisburg
01.07.2024
Uehmann Tobias
Cầu thủ Tự do
Frintrop
01.07.2024
Demirarslan Elias
Cầu thủ Tự do
Lippstadt
31.07.2023
Stappmann Tim
Cầu thủ Tự do
Magdeburg
26.07.2023
Niemeyer Michel
Cầu thủ Tự do
RW Essen
11.07.2023
Stoppelkamp Moritz
Cầu thủ Tự do
Duisburg
01.07.2023
Durmus Zinedine
Cầu thủ Tự do
01.07.2023
Jurisic Fabian
Cầu thủ Tự do
B. Monchengladbach
30.06.2024
Stappmann Tim
Cầu thủ Tự do
30.06.2024
Montag Moritz
Cầu thủ Tự do
Duisburg
30.06.2024
Kleinsorge Marius
Cầu thủ Tự do
24.08.2023
Lenuweit Phil
Cầu thủ Tự do
SG Wattenscheid
31.07.2023
Simakis Theofilaktos
Cầu thủ Tự do
Lippstadt
25.07.2023
Redam Nick
Cầu thủ Tự do
Homberg
14.07.2023
Ozat Eren
Cầu thủ Tự do
Schermbeck 2020