Chuyển nhượng Odisha FC 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
01.02.2024
Singson Paogoumang
Cho mượn
Kenkre
01.02.2024
Kumar Niraj
Cho mượn
Bengaluru FC
31.01.2024
Lapung Pungte
Cho mượn
Dempo
30.01.2024
Vanmalsawma Issac
Cầu thủ Tự do
Punjab
30.01.2024
Sharma Hitesh
Chuyển nhượng
Hyderabad
28.01.2024
Kumar Anuj
Cầu thủ Tự do
Hyderabad
27.01.2024
Renthlei Lalliansanga
Cho mượn
Gokulam
11.01.2024
Dakshinamurthy Vignesh
Chuyển nhượng
Hyderabad
26.10.2023
Bhumij Pranjal
Chuyển nhượng
Mumbai City
10.10.2023
Lalruatthara Lalruatthara
Cầu thủ Tự do
Inter Kashi
31.08.2023
Singh Givson
Cho mượn
Kerala Blasters
30.08.2023
Goddard Cy
Cầu thủ Tự do
Detroit
27.08.2023
Singson Paogoumang
Cầu thủ Tự do
Hyderabad
04.08.2023
Malik Osama
Chuyển nhượng
Burgos CF
02.08.2023
Puitea
Chuyển nhượng
Mohun Bagan
30.01.2024
Sharma Hitesh
Chuyển nhượng
Hyderabad
28.01.2024
Kumar Anuj
Cầu thủ Tự do
Hyderabad
11.01.2024
Dakshinamurthy Vignesh
Chuyển nhượng
Hyderabad
26.10.2023
Bhumij Pranjal
Chuyển nhượng
Mumbai City
31.08.2023
Singh Givson
Cho mượn
Kerala Blasters
30.08.2023
Goddard Cy
Cầu thủ Tự do
Detroit
27.08.2023
Singson Paogoumang
Cầu thủ Tự do
Hyderabad
02.08.2023
Puitea
Chuyển nhượng
Mohun Bagan
01.02.2024
Singson Paogoumang
Cho mượn
Kenkre
01.02.2024
Kumar Niraj
Cho mượn
Bengaluru FC
31.01.2024
Lapung Pungte
Cho mượn
Dempo
30.01.2024
Vanmalsawma Issac
Cầu thủ Tự do
Punjab
27.01.2024
Renthlei Lalliansanga
Cho mượn
Gokulam
10.10.2023
Lalruatthara Lalruatthara
Cầu thủ Tự do
Inter Kashi