• Orlando City
  • Khu vực:

Chuyển nhượng Orlando City 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
15.03.2024
Valencia Yeiler
Cho mượn
Once Caldas
15.03.2024
Cocca Carlos
Chuyển nhượng
Tarazona
15.02.2024
Muriel Luis
Chuyển nhượng
Atalanta
08.02.2024
Brekalo David
Chuyển nhượng
Viking
01.02.2024
Mirkovic Filip
Cầu thủ Tự do
Crown Legacy
31.01.2024
Cartagena Wilder
Chuyển nhượng
Ittihad Kalba
30.01.2024
Dollard Alexander
Chuyển nhượng
Frenzi
30.01.2024
Heron Ryan
Chuyển nhượng
Frenzi
27.01.2024
Gonzalez Gaston
Cho mượn
Nacional
17.01.2024
Grinwis Adam
Cầu thủ Tự do
Charleston
12.01.2024
Petrasso Luca
Cho mượn
Triestina
04.01.2024
Lodeiro Nicolas
Cầu thủ Tự do
Seattle Sounders
03.01.2024
Angulo Cortes Ivan Dario
Chuyển nhượng
Palmeiras
01.01.2024
Tori Riyon
Cầu thủ Tự do
Kwansei
31.12.2023
Alexandre de Almeida Silva Junior
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Vasco
15.03.2024
Valencia Yeiler
Cho mượn
Once Caldas
15.03.2024
Cocca Carlos
Chuyển nhượng
Tarazona
15.02.2024
Muriel Luis
Chuyển nhượng
Atalanta
08.02.2024
Brekalo David
Chuyển nhượng
Viking
31.01.2024
Cartagena Wilder
Chuyển nhượng
Ittihad Kalba
04.01.2024
Lodeiro Nicolas
Cầu thủ Tự do
Seattle Sounders
03.01.2024
Angulo Cortes Ivan Dario
Chuyển nhượng
Palmeiras
01.01.2024
Tori Riyon
Cầu thủ Tự do
Kwansei
01.02.2024
Mirkovic Filip
Cầu thủ Tự do
Crown Legacy
30.01.2024
Dollard Alexander
Chuyển nhượng
Frenzi
30.01.2024
Heron Ryan
Chuyển nhượng
Frenzi
27.01.2024
Gonzalez Gaston
Cho mượn
Nacional
17.01.2024
Grinwis Adam
Cầu thủ Tự do
Charleston
12.01.2024
Petrasso Luca
Cho mượn
Triestina