Chuyển nhượng PSM Makassar 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
28.02.2024
Hamzah Amir
Chuyển nhượng
01.02.2024
Everton
Cầu thủ Tự do
Nejmeh SC
07.01.2024
Kike Linares
Cầu thủ Tự do
Lamphun Warrior
11.11.2023
Pinto Paulo
Cầu thủ Tự do
Hà Tĩnh
09.11.2023
Pellu Rizky
Cho mượn
RANS Nusantara
08.11.2023
Pellu Rizky
Cầu thủ Tự do
01.11.2023
Nanda Ifan
Cho mượn
PSS Sleman
01.11.2023
Mansaray Victor
Cầu thủ Tự do
Hồ Chí Minh
09.10.2023
Pluim Wiljan
Cầu thủ Tự do
Borneo
20.09.2023
Joao Pedro
Cầu thủ Tự do
Benfica
05.09.2023
Mokodompit Rivki
Cầu thủ Tự do
Persiraja Aceh
31.08.2023
Mandowen Gunansar
Cầu thủ Tự do
Persipura Jayapura
25.08.2023
Fitrianto Annas
Cầu thủ Tự do
Persikab
12.08.2023
Suardi Harlan
Cho mượn
Bekasi City
12.08.2023
Asrul Rafli
Cho mượn
Bekasi City
28.02.2024
Hamzah Amir
Chuyển nhượng
11.11.2023
Pinto Paulo
Cầu thủ Tự do
Hà Tĩnh
01.11.2023
Nanda Ifan
Cho mượn
PSS Sleman
01.11.2023
Mansaray Victor
Cầu thủ Tự do
Hồ Chí Minh
20.09.2023
Joao Pedro
Cầu thủ Tự do
Benfica
01.02.2024
Everton
Cầu thủ Tự do
Nejmeh SC
07.01.2024
Kike Linares
Cầu thủ Tự do
Lamphun Warrior
09.11.2023
Pellu Rizky
Cho mượn
RANS Nusantara
08.11.2023
Pellu Rizky
Cầu thủ Tự do
09.10.2023
Pluim Wiljan
Cầu thủ Tự do
Borneo
05.09.2023
Mokodompit Rivki
Cầu thủ Tự do
Persiraja Aceh
31.08.2023
Mandowen Gunansar
Cầu thủ Tự do
Persipura Jayapura
25.08.2023
Fitrianto Annas
Cầu thủ Tự do
Persikab
12.08.2023
Suardi Harlan
Cho mượn
Bekasi City