Chuyển nhượng Qatar 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
14.06.2019
Alkhleefi Mohammed
Cầu thủ Tự do