Chuyển nhượng Real Madrid 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
09.02.2024
Ramon Jacobo
Tự đào tạo
31.01.2024
Jorge Jeremy
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Sanluqueno
31.01.2024
Jorge Jeremy
Cầu thủ Tự do
Getafe
31.01.2024
Leiva Alvaro
Cho mượn
Cordoba
31.01.2024
Peter Federico
Cho mượn
Valencia
30.01.2024
Leiva Alvaro
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Osasuna
11.01.2024
Zuniga Loren
Cầu thủ Tự do
Malaga
10.01.2024
Guerrero Julen
Trở về từ hợp đồng cho mượn
AS Roma
10.01.2024
Guerrero Julen
Chuyển nhượng
Alaves
01.09.2023
Moreno Alvaro
Tự đào tạo
01.09.2023
Reinier
Cho mượn
Frosinone
31.08.2023
Leiva Alvaro
Cho mượn
Osasuna
31.08.2023
Rodrigo Farofa
Cầu thủ Tự do
Valencia
31.08.2023
Odriozola Alvaro
Chuyển nhượng
Real Sociedad
31.08.2023
Diaz Mariano
Cầu thủ Tự do
Sevilla
09.02.2024
Ramon Jacobo
Tự đào tạo
31.01.2024
Jorge Jeremy
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Sanluqueno
30.01.2024
Leiva Alvaro
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Osasuna
11.01.2024
Zuniga Loren
Cầu thủ Tự do
Malaga
10.01.2024
Guerrero Julen
Trở về từ hợp đồng cho mượn
AS Roma
01.09.2023
Moreno Alvaro
Tự đào tạo
31.01.2024
Jorge Jeremy
Cầu thủ Tự do
Getafe
31.01.2024
Leiva Alvaro
Cho mượn
Cordoba
31.01.2024
Peter Federico
Cho mượn
Valencia
10.01.2024
Guerrero Julen
Chuyển nhượng
Alaves
01.09.2023
Reinier
Cho mượn
Frosinone
31.08.2023
Leiva Alvaro
Cho mượn
Osasuna
31.08.2023
Rodrigo Farofa
Cầu thủ Tự do
Valencia
31.08.2023
Odriozola Alvaro
Chuyển nhượng
Real Sociedad