• Royale Union SG
  • Khu vực:

Chuyển nhượng Royale Union SG 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
02.07.2024
Fuseini Mohammed
Chuyển nhượng
Sturm Graz
02.07.2024
David Promise
Chuyển nhượng
Kalju
01.07.2024
Ondo-Eyi Harrison
Cầu thủ Tự do
Seraing
01.07.2024
Huygevelde Nathan
Cho mượn
Kortrijk
01.07.2024
Diallo Sada
Cầu thủ Tự do
RWDM
01.07.2024
Van De Perre Kamiel
Cầu thủ Tự do
Genk
01.07.2024
Khalaili Anan
Chuyển nhượng
Maccabi Haifa
01.07.2024
Stevens Yari
Cầu thủ Tự do
Gent
01.07.2024
Chambaere Vic
Cầu thủ Tự do
Genk
30.06.2024
Wenssens Maxime
Cầu thủ Tự do
30.06.2024
Traore Mamadou
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Castellon
30.06.2024
Boone Viktor
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Lierse K.
30.06.2024
Boone Viktor
Cầu thủ Tự do
Lierse K.
30.06.2024
Francois Guillaume
Cầu thủ Tự do
30.06.2024
Lindner Heinz
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Sion
02.07.2024
Fuseini Mohammed
Chuyển nhượng
Sturm Graz
02.07.2024
David Promise
Chuyển nhượng
Kalju
01.07.2024
Ondo-Eyi Harrison
Cầu thủ Tự do
Seraing
01.07.2024
Diallo Sada
Cầu thủ Tự do
RWDM
01.07.2024
Van De Perre Kamiel
Cầu thủ Tự do
Genk
01.07.2024
Khalaili Anan
Chuyển nhượng
Maccabi Haifa
01.07.2024
Stevens Yari
Cầu thủ Tự do
Gent
01.07.2024
Chambaere Vic
Cầu thủ Tự do
Genk
30.06.2024
Traore Mamadou
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Castellon
30.06.2024
Boone Viktor
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Lierse K.
01.07.2024
Huygevelde Nathan
Cho mượn
Kortrijk
30.06.2024
Wenssens Maxime
Cầu thủ Tự do
30.06.2024
Boone Viktor
Cầu thủ Tự do
Lierse K.
30.06.2024
Francois Guillaume
Cầu thủ Tự do