Chuyển nhượng Satu Mare 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
11.01.2024
Pop Andrei
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Unirea Dej
30.07.2023
Baior Dennis
Cầu thủ Tự do
Victoria Carei
27.07.2023
Pop Andrei
Cho mượn
Unirea Dej
26.07.2023
Bota Marco
Cho mượn
UTA Arad
12.07.2023
Anca-Trip Iulian
Cầu thủ Tự do
FC Brasov
01.07.2023
Veress Zsombor
Cầu thủ Tự do
Targu Mures
30.06.2022
Vajda Roland
Cầu thủ Tự do
Victoria Carei
01.01.2022
Vajda Roland
Cầu thủ Tự do
Orasu Nou
31.12.2021
Moldovan Tudor
Trở về từ hợp đồng cho mượn
FCSB
06.10.2021
Anca-Trip Iulian
Chuyển nhượng
Unirea Constanta
01.07.2021
Moldovan Tudor
Cho mượn
FCSB
31.12.2020
Curileac Vasile
Cầu thủ Tự do
Dante Botosani
09.01.2019
Curileac Vasile
Cầu thủ Tự do
Poli Timisoara
30.06.2018
Munteanu Cristian
Cầu thủ Tự do
Horezu
05.02.2018
Villand Robert
Cầu thủ Tự do
Fuzesgyarmati SK
27.07.2023
Pop Andrei
Cho mượn
Unirea Dej
26.07.2023
Bota Marco
Cho mượn
UTA Arad
01.07.2023
Veress Zsombor
Cầu thủ Tự do
Targu Mures
01.01.2022
Vajda Roland
Cầu thủ Tự do
Orasu Nou
06.10.2021
Anca-Trip Iulian
Chuyển nhượng
Unirea Constanta
01.07.2021
Moldovan Tudor
Cho mượn
FCSB
09.01.2019
Curileac Vasile
Cầu thủ Tự do
Poli Timisoara
11.01.2024
Pop Andrei
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Unirea Dej
30.07.2023
Baior Dennis
Cầu thủ Tự do
Victoria Carei
12.07.2023
Anca-Trip Iulian
Cầu thủ Tự do
FC Brasov
30.06.2022
Vajda Roland
Cầu thủ Tự do
Victoria Carei
31.12.2021
Moldovan Tudor
Trở về từ hợp đồng cho mượn
FCSB
31.12.2020
Curileac Vasile
Cầu thủ Tự do
Dante Botosani
30.06.2018
Munteanu Cristian
Cầu thủ Tự do
Horezu