• SC Kundl
  • Khu vực:

Chuyển nhượng SC Kundl 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
05.06.2024
Wegscheider Pascal
Chuyển nhượng
SV Spittal
01.02.2024
Margic Bojan
Chuyển nhượng
Kufstein
01.01.2024
Prantner Dominik
Chuyển nhượng
Kitzbuhel
01.01.2024
Adelsberger Tobias
Chuyển nhượng
Schwaz
01.07.2023
Florl Maximilian
Chuyển nhượng
01.07.2023
Weidhofer Benjamin
Chuyển nhượng
Hall
01.07.2023
Juffinger Marco
Chuyển nhượng
Kufstein
30.06.2023
Rangger Stefan
Cầu thủ Tự do
30.06.2023
Ozuyer Yusuf
Chuyển nhượng
FC Volders
01.01.2023
Ozuyer Yusuf
Chuyển nhượng
SV Worgl
01.01.2023
Bergmeister Stefan
Chuyển nhượng
Kitzbuhel
01.07.2022
Stromberger Simon
Chuyển nhượng
01.07.2022
Gapp Florian
Chuyển nhượng
01.07.2022
Esen Isik
Chuyển nhượng
01.07.2022
Vujanovic Daniel
Chuyển nhượng
FC Zirl
01.02.2024
Margic Bojan
Chuyển nhượng
Kufstein
01.01.2024
Prantner Dominik
Chuyển nhượng
Kitzbuhel
01.01.2024
Adelsberger Tobias
Chuyển nhượng
Schwaz
01.07.2023
Florl Maximilian
Chuyển nhượng
01.07.2023
Weidhofer Benjamin
Chuyển nhượng
Hall
01.07.2023
Juffinger Marco
Chuyển nhượng
Kufstein
01.01.2023
Ozuyer Yusuf
Chuyển nhượng
SV Worgl
01.01.2023
Bergmeister Stefan
Chuyển nhượng
Kitzbuhel
01.07.2022
Stromberger Simon
Chuyển nhượng
01.07.2022
Gapp Florian
Chuyển nhượng
01.07.2022
Esen Isik
Chuyển nhượng
01.07.2022
Vujanovic Daniel
Chuyển nhượng
FC Zirl
05.06.2024
Wegscheider Pascal
Chuyển nhượng
SV Spittal
30.06.2023
Rangger Stefan
Cầu thủ Tự do