Chuyển nhượng Schalke II 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
01.07.2023
Schmidt Tim
Chuyển nhượng
Aalen