Chuyển nhượng SJK 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
30.06.2024
Armah Bob
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Accra Lions
30.06.2024
Streng Jeremiah
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Ascoli
29.04.2024
Gunes Oliver
Cầu thủ Tự do
02.04.2024
Otu Kwame
Cho mượn
SalPa
01.04.2024
Otu Kwame
Chuyển nhượng
Vision
28.03.2024
Ndiaye Fallou
Cầu thủ Tự do
Haka
22.03.2024
Akansase Emmanuel
Chuyển nhượng
Vision
08.03.2024
Tahmbi Nathaniel
Tự đào tạo
08.03.2024
Turunen Miro
Cho mượn
KaPa
05.03.2024
Hanninen Onni
Chuyển nhượng
Lahti
01.03.2024
Yakubu Yakubu
Chuyển nhượng
Vision
09.02.2024
Mommo Eetu
Cho mượn
Lecce
09.02.2024
Laine Nooa
Cho mượn
Selangor
06.02.2024
Pires Kelvin
Cho mượn
Trencin
02.02.2024
Obioha Samson
Cầu thủ Tự do
Drita
30.06.2024
Streng Jeremiah
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Ascoli
01.04.2024
Otu Kwame
Chuyển nhượng
Vision
28.03.2024
Ndiaye Fallou
Cầu thủ Tự do
Haka
22.03.2024
Akansase Emmanuel
Chuyển nhượng
Vision
08.03.2024
Tahmbi Nathaniel
Tự đào tạo
05.03.2024
Hanninen Onni
Chuyển nhượng
Lahti
01.03.2024
Yakubu Yakubu
Chuyển nhượng
Vision
09.02.2024
Mommo Eetu
Cho mượn
Lecce
06.02.2024
Pires Kelvin
Cho mượn
Trencin
30.06.2024
Armah Bob
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Accra Lions
29.04.2024
Gunes Oliver
Cầu thủ Tự do
02.04.2024
Otu Kwame
Cho mượn
SalPa
08.03.2024
Turunen Miro
Cho mượn
KaPa
09.02.2024
Laine Nooa
Cho mượn
Selangor