Chuyển nhượng Sông Lam Nghệ An 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
12.03.2024
Bui Thanh Duc
Chuyển nhượng
24.02.2024
Nguyễn Trọng Hoàng
Cầu thủ Tự do
Hà Tĩnh
31.01.2024
Bùi Đình Châu
Cầu thủ Tự do
Khánh Hòa
03.11.2023
Raphael
Chuyển nhượng
Công An Hà Nội
13.10.2023
Hồ Văn Cường
Chuyển nhượng
Công An Hà Nội
11.09.2023
Trần Đình Tiến
Chuyển nhượng
Hà Tĩnh
11.09.2023
Hồ Sỹ Sâm
Cầu thủ Tự do
Hà Tĩnh
01.09.2023
Phạm Xuân Mạnh
Cho mượn
Hà Nội FC
31.08.2023
Dang Quang Tu
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Hòa Bình
31.08.2023
Phan Phan
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Bình Phước
31.08.2023
Le Thanh Lam
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Đồng Nai
31.08.2023
Nguyễn Văn Hoàng
Cầu thủ Tự do
Hà Nội FC
30.08.2023
Quế Ngọc Hải
Chuyển nhượng
Bình Dương
29.08.2023
Soladio Jordy
Cầu thủ Tự do
Dender
30.07.2023
Gaspuitis Vytas
Cầu thủ Tự do
Siauliai FA
12.03.2024
Bui Thanh Duc
Chuyển nhượng
03.11.2023
Raphael
Chuyển nhượng
Công An Hà Nội
31.08.2023
Dang Quang Tu
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Hòa Bình
31.08.2023
Phan Phan
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Bình Phước
31.08.2023
Le Thanh Lam
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Đồng Nai
24.02.2024
Nguyễn Trọng Hoàng
Cầu thủ Tự do
Hà Tĩnh
31.01.2024
Bùi Đình Châu
Cầu thủ Tự do
Khánh Hòa
13.10.2023
Hồ Văn Cường
Chuyển nhượng
Công An Hà Nội
11.09.2023
Trần Đình Tiến
Chuyển nhượng
Hà Tĩnh
11.09.2023
Hồ Sỹ Sâm
Cầu thủ Tự do
Hà Tĩnh
01.09.2023
Phạm Xuân Mạnh
Cho mượn
Hà Nội FC
31.08.2023
Nguyễn Văn Hoàng
Cầu thủ Tự do
Hà Nội FC
30.08.2023
Quế Ngọc Hải
Chuyển nhượng
Bình Dương
29.08.2023
Soladio Jordy
Cầu thủ Tự do
Dender