Chuyển nhượng Sunrise 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
12.01.2024
Murenzi Patrick
Chuyển nhượng
Mukura Victory Sports
25.08.2023
Habamahoro Vincent
Chuyển nhượng
Mukura Victory Sports
01.07.2023
Mukoghotya Robert
Chuyển nhượng
Mukura Victory Sports
01.09.2022
Samson Babuwa
Chuyển nhượng
Kiyovu
03.10.2020
Mubiru Yafesi
Chuyển nhượng
Tooro United
31.12.2018
Ssentongo Văn Robert
Chuyển nhượng
Kyetume
29.09.2018
Ssentongo Văn Robert
Chuyển nhượng
Fasil Kenema
30.06.2018
Osee Iyabivuze
Chuyển nhượng
Police
12.01.2024
Murenzi Patrick
Chuyển nhượng
Mukura Victory Sports
25.08.2023
Habamahoro Vincent
Chuyển nhượng
Mukura Victory Sports
01.07.2023
Mukoghotya Robert
Chuyển nhượng
Mukura Victory Sports
01.09.2022
Samson Babuwa
Chuyển nhượng
Kiyovu
03.10.2020
Mubiru Yafesi
Chuyển nhượng
Tooro United
29.09.2018
Ssentongo Văn Robert
Chuyển nhượng
Fasil Kenema
31.12.2018
Ssentongo Văn Robert
Chuyển nhượng
Kyetume