Chuyển nhượng Taichung 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
18.03.2024
Estama Benchy
Cầu thủ Tự do
Taipei Vikings
21.02.2024
Wen Chih-Hao
Chuyển nhượng
AC Taipei
13.02.2024
Uehara Takuro
Cầu thủ Tự do
Imabari
13.02.2024
Sakurauchi Nagisa
Cầu thủ Tự do
Imabari
05.02.2024
Gunji Kakeru
Chuyển nhượng
Alliance
11.01.2024
Suganuma Shunya
Cầu thủ Tự do
Khonkaen Utd.
20.09.2023
Narita So
Chuyển nhượng
Taiwan Steel
20.09.2023
Wen-Chieh Pan
Chuyển nhượng
Taiwan Steel
18.08.2023
Morimoto Takayuki
Chuyển nhượng
Akragas
16.08.2023
Suganuma Shunya
Cầu thủ Tự do
Machida
01.08.2023
Chen Chun-Fu
Cầu thủ Tự do
NTUS
01.08.2023
Tsai Chieh-Hsun
Cầu thủ Tự do
Hang Yuen
31.07.2023
Del Canto Mati Godoy
Chuyển nhượng
Taipei Vikings
18.04.2023
Bairui Qiu
Chuyển nhượng
Taipower
01.04.2023
Nakajima Kotaro
Cầu thủ Tự do
21.02.2024
Wen Chih-Hao
Chuyển nhượng
AC Taipei
13.02.2024
Uehara Takuro
Cầu thủ Tự do
Imabari
13.02.2024
Sakurauchi Nagisa
Cầu thủ Tự do
Imabari
16.08.2023
Suganuma Shunya
Cầu thủ Tự do
Machida
01.08.2023
Chen Chun-Fu
Cầu thủ Tự do
NTUS
01.08.2023
Tsai Chieh-Hsun
Cầu thủ Tự do
Hang Yuen
01.04.2023
Nakajima Kotaro
Cầu thủ Tự do
18.03.2024
Estama Benchy
Cầu thủ Tự do
Taipei Vikings
05.02.2024
Gunji Kakeru
Chuyển nhượng
Alliance
11.01.2024
Suganuma Shunya
Cầu thủ Tự do
Khonkaen Utd.
20.09.2023
Narita So
Chuyển nhượng
Taiwan Steel
20.09.2023
Wen-Chieh Pan
Chuyển nhượng
Taiwan Steel
18.08.2023
Morimoto Takayuki
Chuyển nhượng
Akragas
31.07.2023
Del Canto Mati Godoy
Chuyển nhượng
Taipei Vikings