Chuyển nhượng Tamale City 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
18.03.2024
Mohammed Abdul Majeed
Cầu thủ Tự do
05.11.2023
Boahen Clement
Chuyển nhượng
Dreams
20.10.2023
Gyamfi Derrick
Chuyển nhượng
VC Warriors
13.10.2023
Eshun Benjamin
Chuyển nhượng
Elmina Sharks
14.09.2023
Arthur Liventius
Chuyển nhượng
Hearts of Oak
01.09.2023
Soaw Seth
Chuyển nhượng
Nzema Kotoko
31.08.2023
Nana Yaw
Chuyển nhượng
Vision
31.08.2023
Essien Raphael
Chuyển nhượng
Venomous Vipers
30.08.2023
Tijani Cisse
Chuyển nhượng
Bofoakwa Tano
30.08.2023
Sanah Mohammed Ibrahim
Chuyển nhượng
Skyy
28.08.2023
Lamale Abdul
Chuyển nhượng
20.08.2023
Agama Matthew
Chuyển nhượng
Great Olympics
14.08.2023
Sulemana Nafiu
Cầu thủ Tự do
Nations FC
12.08.2023
Eduku Sampson
Chuyển nhượng
Al Quwa Al Jawiya
06.08.2023
Mensah Isaac
Chuyển nhượng
Great Olympics
05.11.2023
Boahen Clement
Chuyển nhượng
Dreams
13.10.2023
Eshun Benjamin
Chuyển nhượng
Elmina Sharks
01.09.2023
Soaw Seth
Chuyển nhượng
Nzema Kotoko
28.08.2023
Lamale Abdul
Chuyển nhượng
18.03.2024
Mohammed Abdul Majeed
Cầu thủ Tự do
20.10.2023
Gyamfi Derrick
Chuyển nhượng
VC Warriors
14.09.2023
Arthur Liventius
Chuyển nhượng
Hearts of Oak
31.08.2023
Nana Yaw
Chuyển nhượng
Vision
31.08.2023
Essien Raphael
Chuyển nhượng
Venomous Vipers
30.08.2023
Tijani Cisse
Chuyển nhượng
Bofoakwa Tano
30.08.2023
Sanah Mohammed Ibrahim
Chuyển nhượng
Skyy
20.08.2023
Agama Matthew
Chuyển nhượng
Great Olympics
14.08.2023
Sulemana Nafiu
Cầu thủ Tự do
Nations FC
12.08.2023
Eduku Sampson
Chuyển nhượng
Al Quwa Al Jawiya