Câu lạc bộ

Chuyển nhượng Thanh Hóa 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
01.03.2024
Nguyễn Đình Huyên
Cho mượn
Đồng Tháp
01.03.2024
Van Meurs Ben
Chuyển nhượng
Hải Phòng
29.02.2024
Nguyễn Đình Huyên
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Hòa Bình
03.11.2023
Nguyễn Văn Tùng
Chuyển nhượng
Thanh Hóa
27.10.2023
Nguyễn Thanh Thắng
Chuyển nhượng
Hồ Chí Minh
16.10.2023
Nguyễn Minh Tùng
Cầu thủ Tự do
Hồ Chí Minh
10.10.2023
Nguyễn Văn Tùng
Chuyển nhượng
Thanh Hóa
09.10.2023
Nguyen Ngoc My
Cho mượn
Bình Phước
09.10.2023
Nguyễn Văn Vinh
Cho mượn
Bình Phước
09.10.2023
Conrado
Cầu thủ Tự do
Quảng Nam
05.10.2023
Hoang Vo
Chuyển nhượng
PVF Academy
01.10.2023
Nguyen Van Dung
Cho mượn
Phú Thọ
01.10.2023
Le Cường
Cho mượn
Hòa Bình
01.10.2023
Nguyễn Văn Tiếp
Cho mượn
Phú Thọ
01.10.2023
Nguyễn Đình Huyên
Cho mượn
Hòa Bình
01.03.2024
Van Meurs Ben
Chuyển nhượng
Hải Phòng
29.02.2024
Nguyễn Đình Huyên
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Hòa Bình
03.11.2023
Nguyễn Văn Tùng
Chuyển nhượng
Thanh Hóa
27.10.2023
Nguyễn Thanh Thắng
Chuyển nhượng
Hồ Chí Minh
05.10.2023
Hoang Vo
Chuyển nhượng
PVF Academy
01.03.2024
Nguyễn Đình Huyên
Cho mượn
Đồng Tháp
16.10.2023
Nguyễn Minh Tùng
Cầu thủ Tự do
Hồ Chí Minh
10.10.2023
Nguyễn Văn Tùng
Chuyển nhượng
Thanh Hóa
09.10.2023
Nguyen Ngoc My
Cho mượn
Bình Phước
09.10.2023
Nguyễn Văn Vinh
Cho mượn
Bình Phước
09.10.2023
Conrado
Cầu thủ Tự do
Quảng Nam
01.10.2023
Nguyen Van Dung
Cho mượn
Phú Thọ
01.10.2023
Le Cường
Cho mượn
Hòa Bình
01.10.2023
Nguyễn Văn Tiếp
Cho mượn
Phú Thọ