Chuyển nhượng Viettel 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
22.03.2024
Joao Pedro
Cầu thủ Tự do
Guarany de Bage
21.03.2024
Aparecido Narcizo Adriano
Cầu thủ Tự do
10.03.2024
Hồng Phúc Văn Việt
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Hòa Bình
09.03.2024
Pedro Henrique
Chuyển nhượng
Galvez
01.03.2024
Đinh Tuấn Tài
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Huế FC
28.02.2024
Aparecido Narcizo Adriano
Cầu thủ Tự do
Penang
01.11.2023
Jeferson
Chuyển nhượng
Công An Hà Nội
01.10.2023
Nguyen Thanh
Cho mượn
Bình Phước
01.10.2023
Tran Pham Bao Tuan
Cho mượn
Đà Nẵng
01.10.2023
Doan Huy Hoang
Cho mượn
Bình Phước
01.10.2023
Nguyễn Sĩ Chiến
Cho mượn
Đồng Nai
30.09.2023
Trương Văn Thiết
Cầu thủ Tự do
Công An Hà Nội
27.09.2023
Bruno Catanhede
Cầu thủ Tự do
Thanh Hóa
25.09.2023
Magno Geovane
Chuyển nhượng
Công An Hà Nội
01.09.2023
Phạm Văn Phong
Cho mượn
Bà Rịa Vũng Tàu
22.03.2024
Joao Pedro
Cầu thủ Tự do
Guarany de Bage
10.03.2024
Hồng Phúc Văn Việt
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Hòa Bình
09.03.2024
Pedro Henrique
Chuyển nhượng
Galvez
01.03.2024
Đinh Tuấn Tài
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Huế FC
28.02.2024
Aparecido Narcizo Adriano
Cầu thủ Tự do
Penang
27.09.2023
Bruno Catanhede
Cầu thủ Tự do
Thanh Hóa
21.03.2024
Aparecido Narcizo Adriano
Cầu thủ Tự do
01.11.2023
Jeferson
Chuyển nhượng
Công An Hà Nội
01.10.2023
Nguyen Thanh
Cho mượn
Bình Phước
01.10.2023
Tran Pham Bao Tuan
Cho mượn
Đà Nẵng
01.10.2023
Doan Huy Hoang
Cho mượn
Bình Phước
01.10.2023
Nguyễn Sĩ Chiến
Cho mượn
Đồng Nai
30.09.2023
Trương Văn Thiết
Cầu thủ Tự do
Công An Hà Nội
25.09.2023
Magno Geovane
Chuyển nhượng
Công An Hà Nội