virtual news close toggle toggle-filled warning facebook lock ellipsis settings Info table calendar alerts Favorite clock link twitter double_angle_left double_angle_right double_angle_up double_angle_down Previous Next angle_up angle_down menu-soccer soccer soccer-live mymatches-soccer Substitution In Substitution Out Red Card Yellow Card Second Yellow Card Goal Goal Missed Goal Penalty Goal Penalty Missed Own Goal

Đội hình Hà Nội FC vs Đà Nẵng, 22/05/2023

Đội hình ra sân
20
Bùi Hoàng
Bùi Hoàng
1
Bùi
Bùi
2
Đỗ
Đỗ
7
Lucao
Lucao
77
Marcao Silva
Marcao Silva
16
Nguyễn
Nguyễn
52
Nguyễn
Nguyễn
9
Phạm
Phạm
74
Trương
Trương
6
Vũ
70
William Henrique
William Henrique
7
da Silva Dias
da Silva Dias
27
Giang
Giang
12
Hoàng
Hoàng
20
Lương
Lương
22
Nguyễn
Nguyễn
21
Nguyễn
Nguyễn
24
Nguyễn
Nguyễn
17
Phạm
Phạm
1
Phan
Phan
9
Phan
Phan
3
Pinto
Pinto
Dự bị
45
Lê
22
Mạch
Mạch
15
Nguyen
Nguyen
14
Nguyễn
Nguyễn
19
Nguyen
Nguyen
89
Nguyen
Nguyen
11
Phạm
Phạm
37
Quan
Quan
27
Vũ
14
Đào
Đào
92
Hà
97
Lâm
Lâm
86
Liễu
Liễu
11
Olsen
Olsen
25
Phạm
Phạm
15
Phạm
Phạm
5
Võ
79
Võ