Thống kê Hà Nội FC vs Đà Nẵng, 22/05/2023

3
Thẻ Vàng
2