Lịch sử đối đầu Hà Tĩnh vs Bình Dương, 16/04/2023

16.04.2023
*Hà Tĩnh
3
-
Bình Dương
0
11.01.2023
Bình Dương
1
-
*Hà Tĩnh
2
23.10.2022
Bình Dương
2
-
Hà Tĩnh
2
09.07.2022
*Hà Tĩnh
3
-
Bình Dương
1
27.04.2021
*Hà Tĩnh
4
-
Bình Dương
2
30.10.2020
Bình Dương
1
-
Hà Tĩnh
1
30.06.2020
Hà Tĩnh
1
-
Bình Dương
1