virtual news close toggle toggle-filled warning facebook lock ellipsis settings Info table calendar alerts Favorite clock link twitter double_angle_left double_angle_right double_angle_up double_angle_down Previous Next angle_up angle_down menu-soccer soccer soccer-live mymatches-soccer Substitution In Substitution Out Red Card Yellow Card Second Yellow Card Goal Goal Missed Goal Penalty Goal Penalty Missed Own Goal

Đội hình Hà Tĩnh vs Bình Dương, 16/04/2023

Đội hình ra sân
26
Bùi Văn Đức
Bùi Văn Đức
91
Diallo A.
Diallo A.
25
Dương Quang Tuấn (G)
Dương Quang Tuấn (G)
7
Đinh T. Trung (C)
Đinh T. Trung (C)
14
Jan
Jan
38
Nguyễn Ngọc Thắng
Nguyễn Ngọc Thắng
28
Nguyễn Trung Học
Nguyễn Trung Học
20
Nguyễn Xuân Hùng
Nguyễn Xuân Hùng
88
Pinto P.
Pinto P.
37
Trần Văn Công
Trần Văn Công
30
Vũ Viết Triều
Vũ Viết Triều
11
Bùi Vĩ Hào
Bùi Vĩ Hào
20
Đoàn Tuấn Cảnh
Đoàn Tuấn Cảnh
9
Gordon R.
Gordon R.
5
Ndiaye O.
Ndiaye O.
4
Nguyen Thanh Loc
Nguyen Thanh Loc
3
Nguyễn Thanh Thảo
Nguyễn Thanh Thảo
22
Nguyễn Tiến Linh (C)
Nguyễn Tiến Linh (C)
16
Nguyễn Trần Việt Cường
Nguyễn Trần Việt Cường
8
Oloya M.
Oloya M.
25
Trần Minh Toàn (G)
Trần Minh Toàn (G)
39
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
Dự bị
5
Đặng Văn Trâm
Đặng Văn Trâm
86
Đào Tấn Lộc
Đào Tấn Lộc
17
Đào Văn Nam
Đào Văn Nam
6
Ngô Xuân Toàn
Ngô Xuân Toàn
36
Nguyễn T. Tài (G)
Nguyễn T. Tài (G)
11
Nguyễn Văn Hiệp
Nguyễn Văn Hiệp
21
Nguyễn Văn Huy
Nguyễn Văn Huy
16
Phạm Văn Long
Phạm Văn Long
33
Trần Đức Nam
Trần Đức Nam
32
Dang S.
Dang S.
26
Lưu Tự Nhân
Lưu Tự Nhân
1
Nguyễn Sơn Hải (G)
Nguyễn Sơn Hải (G)
6
Nguyễn Trọng Huy
Nguyễn Trọng Huy
46
Phan Minh Thành (G)
Phan Minh Thành (G)
27
Quan Doan H.
Quan Doan H.
17
Tống Anh Tỷ
Tống Anh Tỷ
21
Trần Đình Khương
Trần Đình Khương
15
Trương Dũ Đạt
Trương Dũ Đạt