virtual news close toggle toggle-filled warning facebook lock ellipsis settings Info table calendar alerts Favorite clock link twitter double_angle_left double_angle_right double_angle_up double_angle_down Previous Next angle_up angle_down menu-soccer soccer soccer-live mymatches-soccer Substitution In Substitution Out Red Card Yellow Card Second Yellow Card Goal Goal Missed Goal Penalty Goal Penalty Missed Own Goal

Đội hình Hà Tĩnh vs Hà Nội FC, 22/07/2023

Đội hình ra sân
26
Bui
Bui
91
Diallo
Diallo
17
Đào
Đào
14
Jan
Jan
6
Ngô
Ngô
28
Nguyễn
Nguyễn
36
Nguyen
Nguyen
19
Nguyễn
Nguyễn
88
Pinto
Pinto
18
Vũ
30
Vũ
20
Bùi Hoàng
Bùi Hoàng
1
Bùi
Bùi
17
Caion
Caion
88
Đỗ
Đỗ
77
Marcao Silva
Marcao Silva
99
Murzayev
Murzayev
15
Nguyen
Nguyen
14
Nguyễn
Nguyễn
10
Nguyễn
Nguyễn
9
Phạm
Phạm
13
Trần
Trần
Dự bị
25
Dương
Dương
86
Đào
Đào
7
Đinh
Đinh
38
Nguyễn
Nguyễn
21
Nguyễn
Nguyễn
12
Nguyễn
Nguyễn
16
Phạm
Phạm
10
Trần
Trần
37
Trần
Trần
8
Đậu
Đậu
45
Lê
19
Nguyen
Nguyen
89
Nguyen
Nguyen
52
Nguyễn
Nguyễn
11
Phạm
Phạm
37
Quan
Quan
6
Vũ
27
Vũ