Lịch sử đối đầu Hồ Chí Minh vs Bình Định, 13/04/2023

13.04.2023
Hồ Chí Minh
1
-
Bình Định
1
19.11.2022
*Bình Định
2
-
Hồ Chí Minh
1
12.08.2022
Hồ Chí Minh
1
-
*Bình Định
2
02.04.2021
Hồ Chí Minh
1
-
*Bình Định
3
29.12.2020
Hồ Chí Minh
0
-
*Bình Định
2
28.07.2012
*Bình Định
3
-
Hồ Chí Minh
2
11.03.2012
Hồ Chí Minh
2
-
Bình Định
2
13.08.2011
Hồ Chí Minh
1
-
*Bình Định
2
16.04.2011
*Bình Định
3
-
Hồ Chí Minh
0
21.08.2010
*Hồ Chí Minh
2
-
Bình Định
1
22.05.2010
*Bình Định
6
-
Hồ Chí Minh
1
06.08.2008
*Bình Định
3
-
Hồ Chí Minh
2
23.03.2008
Hồ Chí Minh
2
-
*Bình Định
4
05.08.2007
Bình Định
1
-
Hồ Chí Minh
1
01.04.2007
Hồ Chí Minh
2
-
Bình Định
2
23.07.2006
Hồ Chí Minh
1
-
Bình Định
1
05.03.2006
Bình Định
1
-
Hồ Chí Minh
1
19.06.2005
Hồ Chí Minh
0
-
Bình Định
0
05.03.2005
Bình Định
0
-
Hồ Chí Minh
0
25.05.2003
Hồ Chí Minh
0
-
*Bình Định
2
09.03.2003
*Bình Định
2
-
Hồ Chí Minh
1
21.04.2002
*Bình Định
2
-
Hồ Chí Minh
0
29.12.2001
*Hồ Chí Minh
2
-
Bình Định
1