virtual news close toggle toggle-filled warning facebook lock ellipsis settings Info table calendar alerts Favorite clock link twitter double_angle_left double_angle_right double_angle_up double_angle_down Previous Next angle_up angle_down menu-soccer soccer soccer-live mymatches-soccer Substitution In Substitution Out Red Card Yellow Card Second Yellow Card Goal Goal Missed Goal Penalty Goal Penalty Missed Own Goal

Đội hình Hồ Chí Minh vs Công an Hà Nội FC, 21/05/2023

Đội hình ra sân
99
Campbell J.
Campbell J.
22
Dương Văn Trung
Dương Văn Trung
92
Green D.
Green D.
39
Hoang Vu Samson (C)
Hoang Vu Samson (C)
5
Lê C. H. An
Lê C. H. An
88
Mansaray V.
Mansaray V.
17
Nguyễn Minh Trung
Nguyễn Minh Trung
4
Nguyễn Tăng Tiến
Nguyễn Tăng Tiến
1
Nguyễn Thanh Thắng (G)
Nguyễn Thanh Thắng (G)
15
Uông Ngọc Tiến
Uông Ngọc Tiến
18
Van Kien C.
Van Kien C.
16
Bùi Tiến Dụng
Bùi Tiến Dụng
5
Đoàn Văn Hậu
Đoàn Văn Hậu
68
Gustavo Henrique
Gustavo Henrique
4
Hồ Tấn Tài
Hồ Tấn Tài
3
Huỳnh Tấn Sinh
Huỳnh Tấn Sinh
35
Jhon Cley
Jhon Cley
89
Le Giang P. (G)
Le Giang P. (G)
29
Nguyễn Trọng Long
Nguyễn Trọng Long
7
Sầm Ngọc Đức
Sầm Ngọc Đức
22
Trần Văn Trung
Trần Văn Trung
17
Vũ Văn Thanh
Vũ Văn Thanh
Dự bị
23
Hoang V. N.
Hoang V. N.
11
Lâm Thuận
Lâm Thuận
14
Lê Vương M. Nhất
Lê Vương M. Nhất
20
Nguyễn Thanh Khôi
Nguyễn Thanh Khôi
7
Nguyen Vu Tin
Nguyen Vu Tin
25
Phạm Hữu Nghĩa (G)
Phạm Hữu Nghĩa (G)
26
Thân Thành Tín
Thân Thành Tín
28
Tran H. P.
Tran H. P.
8
Trần Thanh Bình
Trần Thanh Bình
24
Bui Tien Dung II (G)
Bui Tien Dung II (G)
26
Ha V. P.
Ha V. P.
6
Huỳnh T. Tài
Huỳnh T. Tài
88
Lê Văn Đô
Lê Văn Đô
2
Monteiro E.
Monteiro E.
8
Nguyễn Xuân Nam
Nguyễn Xuân Nam
38
Phan Văn Hiếu
Phan Văn Hiếu
28
Tô Văn Vũ
Tô Văn Vũ
55
Trần Quang Thịnh
Trần Quang Thịnh