virtual news close toggle toggle-filled warning facebook lock ellipsis settings Info table calendar alerts Favorite clock link twitter double_angle_left double_angle_right double_angle_up double_angle_down Previous Next angle_up angle_down menu-soccer soccer soccer-live mymatches-soccer Substitution In Substitution Out Red Card Yellow Card Second Yellow Card Goal Goal Missed Goal Penalty Goal Penalty Missed Own Goal

Đội hình Thanh Hóa vs Hà Nội FC, 04/11/2022

Đội hình ra sân
27
A Mít
A Mít
29
Doan Ngoc Ha
Doan Ngoc Ha
4
Đàm Tiến Dũng
Đàm Tiến Dũng
16
Đinh Tiến Thành
Đinh Tiến Thành
99
Gustavo Balotelli
Gustavo Balotelli
11
Lê Phạm Thành Long
Lê Phạm Thành Long
9
Lê Xuân Hùng
Lê Xuân Hùng
5
Nguyễn Minh Tùng (C)
Nguyễn Minh Tùng (C)
25
Nguyễn Thanh Diệp (G)
Nguyễn Thanh Diệp (G)
20
Nguyễn Trọng Hùng
Nguyễn Trọng Hùng
12
Nguyen T. S.
Nguyen T. S.
20
Bùi Hoàng Việt Anh
Bùi Hoàng Việt Anh
1
Bùi Tấn Trường (G)
Bùi Tấn Trường (G)
8
Đậu Văn Toàn
Đậu Văn Toàn
5
Đoàn Văn Hậu
Đoàn Văn Hậu
28
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
88
Đỗ Hùng Dũng
Đỗ Hùng Dũng
7
Lucao
Lucao
14
Nguyễn Hai Long
Nguyễn Hai Long
10
Nguyễn Văn Quyết (C)
Nguyễn Văn Quyết (C)
9
Phạm Tuấn Hải
Phạm Tuấn Hải
74
Trương Văn Thái Quý
Trương Văn Thái Quý
Dự bị
2
Hoàng Đình Tùng
Hoàng Đình Tùng
32
Lê Ngọc Nam
Lê Ngọc Nam
89
Lục Xuân Hưng
Lục Xuân Hưng
21
Nguyễn Đình Huyên
Nguyễn Đình Huyên
7
Nguyễn Hữu Dũng
Nguyễn Hữu Dũng
14
Nguyen N. M.
Nguyen N. M.
18
Nguyễn Văn Tiếp
Nguyễn Văn Tiếp
23
Trịnh Xuân Hoàng (G)
Trịnh Xuân Hoàng (G)
3
Vũ Xuân Cường
Vũ Xuân Cường
3
Huỳnh Tấn Sinh
Huỳnh Tấn Sinh
25
Lê Xuân Tú
Lê Xuân Tú
23
Mujan T.
Mujan T.
16
Nguyễn Thành Chung
Nguyễn Thành Chung
89
Nguyen Van Tung
Nguyen Van Tung
66
Nguyễn Văn Dũng
Nguyễn Văn Dũng
11
Phạm Thành Lương
Phạm Thành Lương
37
Quan Văn Chuẩn (G)
Quan Văn Chuẩn (G)
13
Trần Văn Kiên
Trần Văn Kiên