Thống kê Thanh Hóa vs Hà Nội FC, 04/11/2022

1
Thẻ Vàng
1