Cách ghép đồ DTCL Mùa 11 Họa Thế Chi Linh

Thứ ba, 12/03/2024 17:13 PM (GMT+7)
A A+

Hướng dẫn cách ghép đồ, công thức ghép trang bị (item) trong DTCL Mùa 11 Họa Thế Chi Linh.

Trong Đấu Trường Chân Lý Mùa 11, bên cạnh các trang bị cũ đã quá quen thuộc với anh em cờ thủ, một vài ấn tộc hệ mới và một loại vật phẩm mới gọi là "hình xăm" (tatoo).

Các trang bị cũ thì đã quá quen thuộc và tra cứu dễ dàng ngay trong game, vậy nên chúng tôi sẽ tổng hợp tại đây cách ghép các ấn tộc hệ mới và thuộc tính của các hình xăm để bạn tham khảo.

Công thức ghép ấn DTCL Mùa 11

Ấn ghép được

Cách ghép đồ DTCL Mùa 11 Họa Thế Chi Linh 420553

Ấn Sử Gia

Công thức ghép: Xẻng Vàng + Giáp Lưới

Hiệu ứng: +20 Giáp

Mô tả: Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Sử Gia.

Ấn Thần Rừng

Công thức ghép: Xẻng Vàng + Đai Khổng Lồ

Hiệu ứng: +150 Máu

Mô tả: Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Thần Rừng.

Ấn Hắc Ám

Công thức ghép: Xẻng Vàng + Găng Đấu Tập

Hiệu ứng: +20% Tỷ Lệ Chí Mạng

Mô tả: Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Hắc Ám.

Ấn Định Mệnh

Công thức ghép: Xẻng Vàng + Gậy Quá Khổ

Hiệu ứng: +10 SMPT

Mô tả: Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Định Mệnh.Thưởng Định Mệnh: Hồi lại 3% Máu mỗi 3 giây.

Ấn Thiên Cung

Công thức ghép: Xẻng Vàng + Áo Choàng Bạc

Hiệu ứng: +20 Kháng Phép

Mô tả: Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Thiên Cung.

Ấn Thần Thoại

Công thức ghép: Xẻng Vàng + Nước Mắt Nữ Thần

Hiệu ứng: +15 Mana

Mô tả: Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Thần Thoại.

Ấn U Linh

Công thức ghép: Xẻng Vàng + Kiếm BF

Hiệu ứng: +10% SMCK

Mô tả: Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ U Linh.

Ấn Sứ Thanh Hoa

Công thức ghép: Xẻng Vàng + Cung Gỗ

Hiệu ứng: +10% Tốc Độ Đánh

Mô tả: Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Sứ Thanh Hoa.

Ấn không ghép được

Cách ghép đồ DTCL Mùa 11 Họa Thế Chi Linh 420554

Ấn Tử Thần

Công thức ghép: Lấy thông qua Sách Chọn Ấn

Hiệu ứng: +150 Máu

Mô tả: Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Tử Thần.

Ấn Hiền Giả

Công thức ghép: Lấy thông qua Sách Chọn Ấn

Hiệu ứng: +150 Máu

Mô tả: Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Hiền Giả.

Ấn Long Vương

Công thức ghép: Lấy thông qua Sách Chọn Ấn

Hiệu ứng: +150 Máu

Mô tả: Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Long Vương.

Ấn Bắn Tỉa

Công thức ghép: Lấy thông qua Sách Chọn Ấn

Hiệu ứng: +150 Máu

Mô tả: Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Bắn Tỉa.

Ấn Song Đấu

Công thức ghép: Lấy thông qua Sách Chọn Ấn

Hiệu ứng: +150 Máu

Mô tả: Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Song Đấu.

Ấn Khổng Lồ

Công thức ghép: Lấy thông qua Sách Chọn Ấn

Hiệu ứng: +150 Máu

Mô tả: Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Khổng Lồ.

Ấn Thuật Sĩ

Công thức ghép: Lấy thông qua Sách Chọn Ấn

Hiệu ứng: +150 Máu

Mô tả: Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Thuật Sĩ.

Ấn Đấu Sĩ

Công thức ghép: Lấy thông qua Sách Chọn Ấn

Hiệu ứng: +150 Máu

Mô tả: Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Đấu Sĩ.

Ấn Thần Tài

Công thức ghép: Lấy thông qua Sách Chọn Ấn

Hiệu ứng: +150 Máu

Mô tả: Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Thần Tài.

Ấn Mặc Ảnh

Công thức ghép: Lấy thông qua Sách Chọn Ấn

Hiệu ứng: +150 Máu

Mô tả: Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Mặc Ảnh.

Ấn Cảnh Vệ

Công thức ghép: Lấy thông qua Sách Chọn Ấn

Hiệu ứng: +150 Máu

Mô tả: Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Cảnh Vệ.

Ấn Pháp Sư

Công thức ghép: Lấy thông qua Sách Chọn Ấn

Hiệu ứng: +150 Máu

Mô tả: Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Pháp Sư.

Ấn Quý Nhân

Công thức ghép: Lấy thông qua Sách Chọn Ấn

Hiệu ứng: +150 Máu

Mô tả: Chủ sở hữu nhận thêm tộc/hệ Quý Nhân.

Hình Xăm Mặc Ảnh trong DTCL Mùa 11

Nguồn gốc: Lấy được khi chơi tộc Mặc Ảnh (Ink Shadow).

Chi tiết các hình xăm:

Cách ghép đồ DTCL Mùa 11 Họa Thế Chi Linh 420552
Author Thethao247.vn Rain / - Copy
Xem thêm