Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact

Thứ sáu, 12/04/2024 14:58 PM (GMT+7)
A A+

Thống kê tuổi, ngày sinh nhật và cung hoàng đạo của tất cả các nhân vật trong Genshin Impact. Đâu là nhân vật lớn tuổi nhất?

Chơi Genshin Impact đã lâu, liệu bạn có từng thắc mắc những nhân vật yêu thích của mình sinh nhật ngày nào, bao nhiêu tuổi và có cung hoàng đạo là gì không? Nếu không thì dưới đây là câu trả lời:

Albedo

 • Tuổi:  19
 • Ngày sinh nhật: 13/09
 • Cung hoàng đạo:  Xử Nữ
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162917

Alhaitham

 • Tuổi:  20+
 • Ngày sinh nhật: 11/02
 • Cung hoàng đạo:  Bảo Bình
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 442123

Aloy

 • Tuổi:  18
 • Ngày sinh nhật: 04/04
 • Cung hoàng đạo:  Bạch Dương
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162918

Amber

 • Tuổi:  20
 • Ngày sinh nhật: 10/08
 • Cung hoàng đạo:  Sư Tử
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162920

Arataki Itto

 • Age:  N/A 
 • Birthday: 01/06
 • Zodiac: Song Tử
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162924

Baizhu

 • Age: 30+
 • Birthday: 25/04
 • Zodiac: Kim Ngưu
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 442124

Barbara

 • Age:  16
 • Birthday: 05/07
 • Zodiac: Cự Giải
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162925

Beidou

 • Age:  27
 • Birthday: 14/02
 • Zodiac: Bảo Bình
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162926

Bennett

 • Age:  16
 • Birthday: 29/02
 • Zodiac: Song Ngư
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162927

Charlotte

 • Age: 20+
 • Birthday: 10/04
 • Zodiac: Song Ngư
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 442125

Chevreuse

 • Age: 20+
 • Birthday: 10/01
 • Zodiac: Ma Kết
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 442127

Chiori

 • Age: 20+
 • Birthday: 17/08
 • Zodiac: Sư Tử
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 442128

Chongyun

 • Age:  17
 • Birthday: 07/09
 • Zodiac: Xử Nữ
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162928

Collei

 • Tuổi: 17
 • Ngày sinh nhật: 08/05
 • Cung hoàng đạo:  Kim Ngưu
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 442129

Cyno

 • Tuổi: 20
 • Ngày sinh nhật: 23/06
 • Cung hoàng đạo: Cự Giải
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 442131

Dehya

 • Tuổi: 20
 • Ngày sinh nhật: 07/04
 • Cung hoàng đạo: Bạch Dương
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 442132

Diluc

 • Tuổi:  22
 • Ngày sinh nhật: 30/04
 • Cung hoàng đạo:  Kim Ngưu
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162929

Diona

 • Tuổi:  12
 • Ngày sinh nhật: 18/01
 • Cung hoàng đạo:  Ma Kết
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162930

Dori

 • Tuổi: 20
 • Ngày sinh nhật: 21/12
 • Cung hoàng đạo: Nhân Mã
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 442138

Eula

 • Tuổi:  Chưa rõ
 • Ngày sinh nhật: 25/10
 • Cung hoàng đạo:  Thiên Yết
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162931

Faruzan

 • Tuổi: 100+
 • Ngày sinh nhật: 20/08
 • Cung hoàng đạo: Sư Tử

Fischl

 • Tuổi:  16
 • Ngày sinh nhật: 27/05
 • Cung hoàng đạo:  Song Tử
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162933

Freminet

 • Tuổi: 16+
 • Ngày sinh nhật: 24/09
 • Cung hoàng đạo: Thiên Bình

Furina

 • Tuổi: 500
 • Ngày sinh nhật: 13/10
 • Cung hoàng đạo: Thiên Bình

Gaming

 • Tuổi: 20
 • Ngày sinh nhật: 22/12
 • Cung hoàng đạo: Ma Kết

Ganyu

 • Tuổi:  3,000+
 • Ngày sinh nhật: 02/12
 • Cung hoàng đạo:  Nhân Mã
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162939

Gorou

 • Tuổi:  Chưa rõ 
 • Ngày sinh nhật: 18/05
 • Cung hoàng đạo:  Kim Ngưu
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162940

Hu Tao

 • Tuổi:  20
 • Ngày sinh nhật: 15/07
 • Cung hoàng đạo:  Cự Giải
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162942

Jean

 • Tuổi:  20
 • Ngày sinh nhật: 14/03
 • Cung hoàng đạo:  Song Ngư
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162943

Kaedehara Kazuha

 • Tuổi:  Chưa rõ
 • Ngày sinh nhật: 29/10
 • Cung hoàng đạo:  Thiên Yết
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162944

Kaeya

 • Tuổi:  22
 • Ngày sinh nhật: 30/11
 • Cung hoàng đạo:  Nhân Mã
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162946

Kamisato Ayaka

 • Tuổi:  Chưa rõ
 • Ngày sinh nhật: 28/09
 • Cung hoàng đạo:  Thiên Bình
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162948

Kamisato Ayato

 • Tuổi:  Chưa rõ, nhưng chắc chắn lớn tuổi hơn Ayaka
 • Ngày sinh nhật: 26/03
 • Cung hoàng đạo:  Bạch Dương
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162949

Kaveh

 • Tuổi: 20
 • Ngày sinh nhật: 09/07
 • Cung hoàng đạo: Cự Giải

Keqing

 • Tuổi:  17
 • Ngày sinh nhật: 20/11
 • Cung hoàng đạo:  Thiên Yết
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162951

Kirara

 • Tuổi: ???
 • Ngày sinh nhật: 22/01
 • Cung hoàng đạo: Bảo Bình

Klee

 • Tuổi:  10
 • Ngày sinh nhật: 27/07
 • Cung hoàng đạo:  Sư Tử
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162952

Kujou Sara

 • Tuổi:  Chưa rõ 
 • Ngày sinh nhật: 14/07 
 • Cung hoàng đạo: Cự Giải
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162955

Kuki Shinobu

 • Tuổi:  Chưa rõ
 • Ngày sinh nhật: 27/07
 • Cung hoàng đạo:  Sư Tử
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162956

Layla

 • Tuổi: ???
 • Ngày sinh nhật: 19/12
 • Cung hoàng đạo: Nhân Mã

Lisa

 • Tuổi:  32
 • Ngày sinh nhật: 09/06
 • Cung hoàng đạo:  Song Tử
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162958

Lynette

 • Tuổi: ???
 • Ngày sinh nhật: 02/02
 • Cung hoàng đạo: Bảo Bình

Lyney

 • Tuổi: ???
 • Ngày sinh nhật: 02/02
 • Cung hoàng đạo: Bảo Bình

Mika

 • Tuổi: ???
 • Ngày sinh nhật: 11/08
 • Cung hoàng đạo: Sư Tử

Mona

 • Tuổi:  19
 • Ngày sinh nhật: 31/08
 • Cung hoàng đạo:  Xử Nữ
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162959

Nahida

 • Tuổi: 500
 • Ngày sinh nhật: 27/10
 • Cung hoàng đạo: Bò Cạp

Navia

 • Tuổi: 20-30
 • Ngày sinh nhật: ??/08
 • Cung hoàng đạo: Sư Tử

Neuvillette

 • Tuổi: 500+
 • Ngày sinh nhật: 18/12
 • Cung hoàng đạo: Nhân Mã

Nilou

 • Tuổi: ??
 • Ngày sinh nhật: 03/12
 • Cung hoàng đạo: Nhân Mã

Ningguang

 • Tuổi:  25
 • Ngày sinh nhật: 26/08
 • Cung hoàng đạo:  Xử Nữ
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162960

Noelle

 • Tuổi:  15
 • Ngày sinh nhật: 21/03
 • Cung hoàng đạo:  Bạch Dương
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162961

Qiqi

 • Tuổi: 8 + 100
 • Ngày sinh nhật: 03/03
 • Cung hoàng đạo:  Song Ngư
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162964

Raiden Shogun

 • Tuổi:  Chưa rõ, nhưng chắc chắn lớn hơn 500 
 • Ngày sinh nhật: 26/06
 • Cung hoàng đạo:  Cự Giải 
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162970

Razor

 • Tuổi:  16
 • Ngày sinh nhật: 09/09
 • Cung hoàng đạo:  Xử Nữ
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162971

Rosaria

 • Tuổi:  24
 • Ngày sinh nhật: 24/01
 • Cung hoàng đạo:  Bảo Bình
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162973

Sangonomiya Kokomi

 • Tuổi:  Chưa rõ 
 • Ngày sinh nhật: 22/02
 • Cung hoàng đạo:  Song Ngư 
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162974

Sayu

 • Tuổi:  Chưa rõ
 • Ngày sinh nhật: 19/10
 • Cung hoàng đạo:  Thiên Bình
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162975

Shenhe

 • Tuổi: Chưa rõ, khoảng 2x tuổi
 • Ngày sinh nhật: 10/03
 • Cung hoàng đạo:  Song Ngư
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162976

Shikanoin Heizou

 • Tuổi:  18
 • Ngày sinh nhật: 24/07
 • Cung hoàng đạo:  Sư Tử
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162981

Sucrose

 • Tuổi:  18
 • Ngày sinh nhật: 26/11
 • Cung hoàng đạo:  Nhân Mã
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162983

Tartaglia

 • Tuổi:  21
 • Ngày sinh nhật: 20/07
 • Cung hoàng đạo:  Cự Giải
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162984

Thoma

 • Tuổi:  Chưa rõ 
 • Ngày sinh nhật: 09/01
 • Cung hoàng đạo:  Ma Kết
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162986

Tighnari

 • Tuổi: 20
 • Ngày sinh nhật: 29/12
 • Cung hoàng đạo: Ma Kết

Traveler

 • Tuổi: 15 + 3.000
 • Ngày sinh nhật: trùng sinh nhật của người chơi
 • Cung hoàng đạo: trùng cung hoàng đạo của người chơi
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162987

Venti

 • Tuổi: 15 + 2.600
 • Ngày sinh nhật: 16/06
 • Cung hoàng đạo:  Song Tử
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162988

Wanderer (Scaramouche)

 • Tuổi: 100+
 • Ngày sinh nhật: 03/01
 • Cung hoàng đạo: Ma Kết

Wriothesley

 • Tuổi: 20-30
 • Ngày sinh nhật: 23/11
 • Cung hoàng đạo: Nhân Mã

Xiangling

 • Tuổi:  14
 • Ngày sinh nhật: 02/11
 • Cung hoàng đạo:  Thiên Yết
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162989

Xianyun

 • Tuổi: 3,000+
 • Ngày sinh nhật: 11/04
 • Cung hoàng đạo:  Bạch Dương

Xiao

 • Tuổi:  2,000+
 • Ngày sinh nhật: 17/04
 • Cung hoàng đạo:  Bạch Dương
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162990

Xingqui

 • Tuổi:  17
 • Ngày sinh nhật: 09/10
 • Cung hoàng đạo:  Thiên Bình
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162991

Xinyan

 • Tuổi:  16-17
 • Ngày sinh nhật: 16/10
 • Cung hoàng đạo:  Thiên Bình
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162992

Yae Miko

 • Tuổi:  500+
 • Ngày sinh nhật: 27/06
 • Cung hoàng đạo:  Cự Giải
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162993

Yanfei

 • Tuổi:  Chưa rõ
 • Ngày sinh nhật: 28/07
 • Cung hoàng đạo:  Sư Tử
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162994

Yaoyao

 • Tuổi: 10-12
 • Ngày sinh nhật: 06/03
 • Cung hoàng đạo: Song Ngư

Yelan

 • Tuổi: Chưa rõ, khoảng 2x tuổi
 • Ngày sinh nhật: 20/04
 • Cung hoàng đạo:  Kim Ngưu
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162995

Yoimiya

 • Tuổi:  Chưa rõ
 • Ngày sinh nhật: 21/06
 • Cung hoàng đạo:  Song Tử
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162997

Yun Jin

 • Tuổi: khoảng 16-17
 • Ngày sinh nhật: 21/05
 • Cung hoàng đạo:  Song Tử
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162998

Zhongli

 • Tuổi:  6,000+
 • Ngày sinh nhật: 31/12
 • Cung hoàng đạo:  Ma Kết
Tuổi và cung hoàng đạo của tất cả nhân vật trong Genshin Impact 162999

Trên đây là tuổi, sinh nhật và cung hoàng đạo của toàn bộ nhân vật đã ra mắt trong tựa game Genshin Impact. Thông tin về các nhân vật mới sẽ được Thể Thao 247 cập nhật trong thời gian sớm nhất!

Game thủ tìm thấy "phòng chứa bí mật" trong Nier Automata

Ngắm dàn nhân vật nữ cực kỳ xinh đẹp trong Genshin Impact

Author Thethao247.vn Rain / - Copy
tuổi cung hoàng đạo Genshin Impact sinh nhật
Xem thêm